Informacje dla rodziców


------------------------------------------------------------------------------- 
Olimpiada przedszkolaków

    
DRODZY RODZICE
Olimpiada Sportowa Przedszkolaków odbędzie się w sobotę dn.
21 kwietnia o godz. 1200. Zbiórka przed halą POSiR-u  będzie o godz. 1140. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z imprezy sportowej przez rodzica/opiekuna prawnego.
Dzieci dostaną koszulki kilka dni przed olimpiadą. Proszę zapewnić dzieciom spodenki za kolana oraz wygodne buty sportowe.
Jeżeli dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w olimpiadzie proszę o zgłoszenie tego nauczycielowi.
Zapraszamy!

------------------------------------------------------------------------------- 
Informacje o rekrutacji do przedszkola

     Szanowni Rodzice!!! Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola znajdują się w zakładce "Rekrutacja do PP 15" (po prawej stronie). 
Prosimy o zapoznanie się z nimi.
------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA! ŻÓŁTACZKA POKARMOWA
- WZW typu A
   W związku ze wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A) w województwie śląskim, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach prosi o zapoznanie się z ulotkami informacyjno-edukacyjnymi: 
 ------------------------------------------------------------------------------- Komitet Rodzicielski

Składka na Komitet Rodzicielski wynosi 50zł od rodziny.

Pieniądze prosimy wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr konta: 92 84480004 00380131 3000 0001

lub u Skarbnika Grupy


-------------------------------------------------------------------------------
"Cała Polska Czyta Dzieciom"

     Nasze przedszkole realizuje program "Czytające Przedszkola" w ramach Kampanii "Cała Polska Czyta Dzieciom". 

     Zapraszamy do wspólnego czytania bajek wszystkich zainteresowanych i chętnych rodziców oraz innych bliskich z rodzin naszych przedszkolaków

     Pamiętajmy, że czytanie książek sprawia dzieciom wiele radości i daje powód do dumy ze swoich rodzin, kiedy to właśnie "moja mama, tata czy babcia" czyta!!!


-------------------------------------------------------------------------------