Informacje dla rodziców

 WAŻNE ! PSZCZYŃSKA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW 

Informujemy, iż Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków nie odbędzie się tak jak planowano w najbliższą sobotę, 13. kwietnia.

Nowy termin wyznaczony został na dzień 11. maja.

------------------------------------------------------------------------------- 
 KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP z dnia 23.04.2019 

Szanowni Państwo,
Komitet strajkowy informuje, że od 24.04.2019 r. przedszkole funkcjonuje zgodnie z planem. W szkole natomiast strajk trwa nadal, ale w miarę możliwości zapewniamy zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej szkoły i w e-dzienniku.
 
-------------------------------------------------------------------------------
 KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP z dnia 19.04.2019. 

Szanowni Państwo,
Decyzją komitetu strajkowego, we wtorek tj. 23.04.2019 r., przedszkole będzie prowadzić tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Informacje dotyczące kolejnych dni zostaną podane we wtorek na stronie internetowej szkoły i przedszkola oraz przez e-dziennik.
 
 -------------------------------------------------------------------------------
 KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP z dnia 12.04.2019r. 

Szanowni Rodzice,
Decyzją komitetu strajkowego akcja protestacyjna nauczycieli w przyszłym tygodniu będzie kontynuowana. Nadmieniam, że w dniach 15,16,17.04.2019 r. odbędą się Rekolekcje Wielkopostne oraz egzaminy ósmoklasistów. Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole. Rekolekcje dla dzieci odbędą się zgodnie z informacją podaną przez księdza proboszcza. O każdej zmianie sytuacji zostaną Państwo poinformowani poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły i przedszkola.
 
 -------------------------------------------------------------------------------

 KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP z dnia 8.04.2019 

Szanowni Państwo,
W związku z zawiązaniem się Komitetu Strajkowego w naszej placówce, od dnia 8 kwietnia 2019 rozpoczął się strajk nauczycieli i pracowników obsługi i będzie trwał do odwołania. W razie przedłużającej się akcji strajkowej, ze względu na ograniczone możliwości zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży, zorganizowane zostaną jedynie zajęcia opiekuńcze dla niewielkiej liczby uczniów i wychowanków. Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na frekwencję. O każdej zmianie sytuacji zostaną Państwo poinformowani poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły i przedszkola.
 
-------------------------------------------------------------------------------
 KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W SPRAWIE STRAJKU 

Drodzy Rodzice, informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją - prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. niemal wszyscy nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi naszej placówki przystąpią do akcji strajkowej. Zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie zapewnienia w tym dniu opieki swojemu dziecku. Nad dziećmi, które w tym dniu przybędą do naszej placówki, będę sprawował opiekę osobiście, organizując zajęcia opiekuńcze. Nadmieniam, że liczba dzieci, nad którymi może jeden nauczyciel sprawować opiekę nie może przekroczyć 25. Dokładna liczba osób strajkujących będzie znana w poniedziałek rano o godz. 7.30, kiedy komitet strajkowy przedłoży mi listę do wglądu. Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji. W razie jakichkolwiek istotnych zmian, na bieżąco będę Państwa informować o podejmowanych decyzjach poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową.

 -------------------------------------------------------------------------------
 KOMUNIKAT W SPRAWIE STRAJKU 

Komunikat w sprawie strajku - dostępny tutaj.
 -------------------------------------------------------------------------------
 INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli - (dostępna tutaj).

 ------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACJA DYREKTORA ZSP

   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej informuje, że - mając na uwadze przekazane przez związki zawodowe informacje - począwszy od 8 kwietnia 2019 r. zaplanowany został na terenie całego kraju, w tym Gminy Pszczyna, strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli, który objąć ma również naszą placówkę, a czego następstwem może być konieczność odwołania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
    Dyrektor zobowiązany jest zapewnić dzieciom w czasie strajku niezbędną opiekę, co najprawdopodobniej możliwe będzie wyłącznie w formie zajęć grupowych zorganizowanych wspólnie dla uczniów wszystkich oddziałów.
    Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, na bieżąco monitorować będzie sytuację i podejmować  wszelkie możliwe decyzje oraz działania związane z zapewnieniem dzieciom/uczniom należytej opieki w trakcie strajku.
 
 -------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DOT. ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk, dotycząca zasiłku opiekuńczego, dostępna tutaj


 ------------------------------------------------------------------------------- 

DRODZY RODZICE

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej muszą złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w dniach 02.04.2019 roku do 08.04.2019 roku w sekretariacie szkoły.

   Brak potwierdzenia woli zapisu będzie równoznaczna z rezygnacją dziecka ze szkoły.

-------------------------------------------------------------------------------

  LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie,  

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii,na Węgrzech, Słowacji,Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                     Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej              Główny Inspektor Sanitarny------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA! ŻÓŁTACZKA POKARMOWA
- WZW typu A
   W związku ze wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A) w województwie śląskim, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach prosi o zapoznanie się z ulotkami informacyjno-edukacyjnymi: 
 ------------------------------------------------------------------------------- Komitet Rodzicielski

Składka na Komitet Rodzicielski wynosi 50zł od rodziny.

Pieniądze prosimy wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr konta: 92 84480004 00380131 3000 0001

lub u Skarbnika Grupy


-------------------------------------------------------------------------------
"Cała Polska Czyta Dzieciom"

     Nasze przedszkole realizuje program "Czytające Przedszkola" w ramach Kampanii "Cała Polska Czyta Dzieciom". 

     Zapraszamy do wspólnego czytania bajek wszystkich zainteresowanych i chętnych rodziców oraz innych bliskich z rodzin naszych przedszkolaków

     Pamiętajmy, że czytanie książek sprawia dzieciom wiele radości i daje powód do dumy ze swoich rodzin, kiedy to właśnie "moja mama, tata czy babcia" czyta!!!


-------------------------------------------------------------------------------