poniedziałek, 26 marca 2018

KONKURS PLASTYCZNY „ Patriotyzm w oczach dziecka”1. Organizator : Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiśle Wielkiej

 2.Cele konkursu:
- promowanie wśród młodych Polaków idei patriotyzmu;
- kształtowanie wśród młodzieży poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej;
- rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej;
-rozwijanie i kształtowanie umiejętności plastycznych;
-kształtowanie właściwych postaw moralnych. 

3.   Warunki uczestnictwa:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest patriotyzm.  Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

4. Kategorie uczestników:
Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach:
- grupy przedszkolne w grupach wiekowych; 3-4 latki oraz 5-6 latki; prace indywidualne, format dowolny;
- klasy 1-3: prace indywidualne, format dowolny;
- klasy 4-7: prace indywidualne, format dowolny. 

5.Technika, format:
Technika prac dowolna, format dowolny.

6. Kryteria oceny prac:
- Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
- Komisja konkursowa ocenia : oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, zgodność z tematem konkursu.

7. Czas trwania konkursu:
Termin składania prac upływa  23 kwietnia 2018r.
Prezentacja prac i rozstrzygnięcie konkursu  30 kwietnia 2018r.
       Każda praca musi zawierać  metryczką z tyłu pracy  (imię i nazwisko ucznia, klasa);

8. Organizatorzy:
Sylwia Błąkała, Katarzyna Lapczyk 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz