środa, 21 marca 2018

UWAGA !!!


W poniedziałek 26.03.2018 r. o godzinie 13.00 zostaną opublikowane (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
Rodziców dzieci nieprzyjętych informujemy, że mogą wziąć udział w Rekrutacji Uzupełniającej do innych przedszkoli, logując się na stronie dla Rodzica (jak w rekrutacji podstawowej), adres strony: https://uzupelniajaca-przedszkola-pszczyna.nabory.pl/
Termin rejestracji wniosków w systemie: od 10.04.2018 r. godz. 16.00 do 16.04.2018 r. godz. 20.00.

poniedziałek, 19 marca 2018

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Drodzy rodzice!!!

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w dniach od 19.03.2018 r. do 23.03.2018 r. w sekretariacie szkoły. Brak potwierdzenia woli zapisu będzie równoznaczny  z rezygnacją dziecka z przedszkola.

środa, 14 marca 2018

UWAGA !!! DOTYCZY WYNIKÓW REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA


   W dniu 19.03.2018 r. od godz. 13.00 będą opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego nr 15 w Wiśle Wielkiej. Informacje będą dostępne w sekretariacie szkoły. Informacje nie będą udzielane telefonicznie oraz nie będą prezentowane na stronach internetowych szkoły i przedszkola ze względu na ochronę danych osobowych.
   Poniżej przedstawiamy odpowiedź na pytanie "Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?" (źródło dostępne tutaj).
    Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z peselem dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka.
   Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu).

wtorek, 13 marca 2018

DZIEŃ MATEMATYKI


13 marca w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Matematyki


    Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych brały udział w zabawach i grach, które pozwoliły na rozwijanie umiejętności matematycznych zarówno u młodszych dzieci jak i troszkę starszych. Przedszkolaki liczyły, rozpoznawały figury geometryczne i tworzyły z nich obrazy, dodawały, porównywały liczebność zbiorów oraz układały puzzle matematyczne. Dzieci zagrały również w grę matematyczną na dywanie, w której były różnego rodzaju zadania między innymi w postaci ćwiczeń gimnastycznych czy też przeliczania. Nie zabrakło również zabaw ruchowych i piosenek.


  
Dzieci doskonale poradziły sobie z różnorodnymi zadaniami matematycznymi.