czwartek, 19 października 2017

DZIEŃ DRZEWA- gr. I i II   Dnia 19.10.2017 roku w naszym przedszkolu świętowaliśmy „Dzień Drzewa”. Celem święta jest wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczeństw.


Głównym celem podjęcia tej tematyki było:
-wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego
- rozwijanie postaw proekologicznych
- zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew
- zachęcanie do zaangażowaniu się w działania na rzecz ochrony środowiska (sadzenie nowych drzew)
- ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody.


 Tego dnia odbyły się zajęcia związane z tematyką drzewa.
Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody.
Poznały także etapy wzrastania drzewa. Przedszkolaki układały „Liściaste puzzle”, tańczyły do muzyki, bawiły się w zabawy o tematyce leśnej oraz wykonały pracę plastyczną pt. „Moje drzewko”.  Następnie dzieci w ogrodzie przedszkolnym oglądały różne drzewa, które wspólnie nazywaliśmy, oglądały korę drzew przez lupy oraz zatańczyły i zaśpiewały w kole dla  mieszkańca ogrodu przedszkolnego.
Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem złożyły przysięgę, obiecując, że zawsze będą dbały o wszystkie drzewa.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz